E-Müstahsil Makbuzu

Tasarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında Fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir. E-Arşiv alt yapısıyla birebir aynıdır. Tek farkı çiftçiye dijital çıktı verilemez sadece kağıt çıktı verilir, bir sonraki ayın 15’ine kadar GİB’e raporlanır, öncesinde iptal edilebilir. Çiftçi GİB sitesinden makbuz numarasını girerek doğrulama yapabilir. Ürünün alındığı yerde İnternet imkanı yoksa ön kağıt belge doldurulur ve teslim edilir. Sonrasında sisteme giriş yapılır ve çıktısını bir sonraki ürün alımında çiftçiye teslim edilir.

E-Müstahsil Makbuzuna kimler geçmek zorunda

509 No’lu VUK Genel Tebliği’ne göre e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar ile 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler e-MM düzenlemek zorundadırlar.

E-Müstahsil Makbuzu Avantajları nelerdir?

  • İşlerinizi zaman ve maliyet tasarrufu ile yönetebileceksiniz.
  • Elektronik verilerinizi sizin için 10 yıl saklanır.
  • Verilere ulaşmak bir tuşa basmak kadar kolaylaşacak.
  • Online eğitim işinizi anlayarak yöneteceksiniz.
  • Mevzuat takip edip güncel kalmanızı sağlayan çözümlerimizle konfor yaşayacaksınız.

E-Müstahsil Makbuzuna nasıl başvuru yapılır?

  • Doğrudan Entegrasyon: İşletmeler kendi bilgi işlem alt yapılarını Gelir İdaresi Daire Başkanlığının teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonlarını tamamlayarak GİB ile direkt iletişime geçen bir yapı kurabilirsiniz.
  • GİB Portal: Gelir İdaresi Başkanlığının servis ettiği GİB Portali üzerinden makbuzlarınızı tek tek işleyerek uygulamayı kullanabilirsiniz.
  • Özel Entegratörlük: Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük izni alan Bilişim firmaları üzerinden e-Müstahsil Makbuzu uygulamasını hızlıca geçiş yaparak anında kullanmaya başlayabilirsiniz.