E-İrsaliye

Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen, üzerinde kağıt irsaliye’de bulunması gereken tüm bilgilerin yer aldığı çözümdür.

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, hali hazırda kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin bir elektronik belgedir.

E-İrsaliye nasıl kesilir ?

Geleneksel tipteki kâğıt irsaliyeler, sevk ve taşıma olmak üzere iki farklı türe ayrılır. Süreç içerisinde mevzuata aykırı bir durum oluşmaması için hem sevk hem de taşıma irsaliyelerine ihtiyaç duyulur. E-İrsaliye’de durum biraz daha yalındır.

E-İrsaliye’nin kimin tarafından düzenleneceği, taşıma işleminin üstlenen tarafın hangisi olduğuna göre değişir. Yani;

  • Malın taşınması satıcının sorumluluğundaysa, belge satıcı tarafından düzenlenir.
  • Eğer alıcı ve/veya ürün miktarı belirsizse, yani “Muhtelif Müşteri” durumunun söz konusu olduğu hallerde, E-İrsaliye yine satıcı tarafından oluşturulur.
  • Malın taşınması alıcının sorumluluğundaysa, belge düzenleme yükümlülüğü alıcıya aittir.
  • Kargo ve lojistik şirketleri, malın taşıma sorumluluğunu üstlendikleri takdirde E-İrsaliye düzenlemekle yükümlüdür.
  • Yükümlü olmalarına rağmen E-İrsaliye düzenlemediği belirlenen işletmelere, usulsüzlük cezası kesilir.
  • Belge üzerinde sorgulama ve doğrulama işlemlerini kolaylaştıran bir karekod ya da barkod bulunur.
  • Alıcıya gönderim işleminin ardından ise takip eden 7 iş günü içerisinde işleme ait faturanın kesilmesi zorunludur.