E-İmza

E-İmza elektronik ortamda oluşturulan dokümanların (e-Posta, e-Belge, PDF, Word, Excel, Powerpoint vs.) imzalanmasında kullanılan ve elektronik işlemlerde gönderilen bilginin gönderim sırasında değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkâr edilemeyeceğini garantileyen sayısal verilerdir. E-İmza;

  • Elektronik bilgilerin bütünlüğünü ve imzalayan tarafların kimliklerinin doğruluğunu sağlar.
  • Klasik ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir.
  • Sahte imzayı önler, belgelerin her hangi bir tahrife uğramaksızın iletilmesini sağlar.

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-İmza; başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.

Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan, imzalanmış elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini sağlayan elektronik imzadır.

E-İmza Paketleri;

E-İmza Almak için ne yapmalıyız?

  • E-İmza formu (Nitelikli Elektronik Sertifika)  doldurulmalı,
  • Kimlik Doğrulaması yapılmalı (Yetkilendirilmiş kişilerde),
  • Kesinlikle E-İmza almak isteyen kişinin müracaat etmesi veya vekalet verecekse Noter belgesinde “Benim Adım E-imza alabilir” şeklinde vekaletin verildiği bir açıklamanın olması gerekir,
  • Kimlik Fotokopisi, Sürücü Belgesi ve Pasaport ile başvurusu yapılmalıdır